?

Log in

No account? Create an account

Электронные · библиотеки

Свежие записи · Архив · Друзья · Личная информация

* * *
Быў у пана верабейка гаварушчы…
Падарожжы Свабоды
Бартосік Зьміцер

У гэтай кнізе няма агульнавядомых фактаў і амаль няма вядомых сюжэтаў. Аўтар сабраў разам гісторыі, пра якія сьведкі адважыліся распавесьці толькі напрыканцы жыцьця. Тым ня менш, факты і сюжэты складаюцца ў карціну Беларусі ХХ стагодзьдзя, і нельга сказаць, што гэтая карціна няпоўная або непраўдзівая. Яна распавядае пра мяжу дабра і зла ў душы беларускага чалавека, якую адныя пераходзілі, рабуючы панскія сядзібы, а іншыя не пераходзілі, пашыраючы асьвету і памнажаючы дабрабыт. Фота аўтара. Аўтар фота на 4-й старонцы вокладкі Ўсевалад Сьцебурака. Болей...

* * *
Беларусь далетапісная
Гістарычныя нарысы
Масляніцына Ірына, Багадзяж Мікола

Аднойчы ў прыватнай размове аўтарам гэтай кнігі давялося пачуць выказванне: «У той час, калі цывілізаваная Еўропа ўзводзіла гарады i хадзіла ў крыжовыя паходы вызваляць Труну Гасподнюю, нашы продкі апраналіся ў звярыныя шкуры i высвятлялі паміж сабою стасункі пасродкам дубіны». Было вельмі крыўдна, i не столькі за беспадстаўна абражаных продкаў, колькі за нашчадкаў, якія робяць сёння гэткія заявы, цалкам ўпэўненыя ў ix праўдзівасці. I сапраўды, якія высновы прыходзяць на розум чалавеку, які сёння звернецца за ведамі пра мінулае свайго народа — любога з трох усходнеславянскіх — да падручніка гісторыі, гістарычнай энцыклапедыі, даведніка? Што гісторыя ўсходніх славян пачалася ў IX стагоддзі з легендарнага закліка трох братоў-варагаў Рурыка, Сінявуса i Трувора «правіць Руссю» з нагоды таго, што «зямля ў нас багатая, парадку толькі няма». Што ж было да ix прыходу? У неспрактыкаванага чытача ствараецца ўражанне, што нічога істотнага. Жылі, маўляў, продкі плямёнамі, кіравалі імі старэйшыя ў родзе альбо веча. Да IX стагоддзя пабудавалі некалькі гарадоў. Іншы раз сварыліся плямёны адно з адным, а то аб'ядноўваліся, каб адбіць напад іншых. Але ні выдатных асоб, ні вартых падзей быццам бы i не было. Болей...

* * *
На рубяжы тысячагоддзяў
вершы і нататкі
Куніцкі Змітрок

Чытач трымае ў руках чарговы зборнік твораў палачаніна Змітрака Куніцкага. Традыцыйна паэт у сваёй творчасці засяроджвае ўвагу на любові да роднай Беларусі, шчыра і балюча перажывае яе праблемы, спадзеючыся на неадменны росквіт бацькоўскага краю, на яго неўміручасць. Вялікае месца займае тэма кахання, адносін мужчыны і жанчыны - тут і горыч, і "песня душы закаханай". Цікава, з добрай толікай гумару распавядае аўтар і ў празаічных сваіх нататках пра ўсялякія-розныя сустрэчы на жыццёвых шляхах. Будзьма разам! Болей...

* * *
Polityka zagraniczna Białorusi
1990-2010
Mironowicz Eugeniusz

Białoruś jako stosunkowo młode państwo nie miała bogatych tradycji dyplomatycznych. W XX wieku próbowała je budować Białoruska Republika Ludowa powstała w marcu 1918 r., lecz państwowość ta nigdy nie osiągnęła statusu powszechnie uznanego podmiotu prawa międzynarodowego i przetrwała zaledwie półtora roku, stale okupowana przez obce wojska. Rząd BRL nigdy nie pełnił suwerennej władzy na terytorium, które zostało zdefiniowane jako etnograficznie białoruskie. Jego działalność dyplomatyczna skupiała się na poszukiwaniu akceptacji dla białoruskiej państwowości wśród liczących się uczestników polityki europejskiej. Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka w ciągu swojej ponad siedemdziesięcioletniej historii nigdy nie była państwem suwerennym, nie prowadziła zatem samodzielnej polityki zagranicznej. Była wprawdzie członkiem założycielskim Organizacji Narodów Zjednoczonych i posiadała własne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, lecz były to tylko elementy pozostające w strukturze zarządzania lub pod ścisłym nadzorem dyplomacji Związku Radzieckiego. (Wstęp, fragment) Болей...

* * *
Беларуская эміграцыйная пісьмовасьць
частка 1
Баршчэўскі Аляксандар

У Санкт-Пецярбурзе, У Францыі, Нямеччыне, Празе, і ў Каўнасе, менавіта ў гэтых згаданых краінах і гарадах доўгі час існуюць своеасаблівыя і адметныя беларускія эміграцыйныя асяродкі. Уяўляючы сабой адрозную культуру, у асяроддзі іншай культуры, беларусы не губляюцца за мяжой і не асімілююцца. У стасунках з іншымі культурамі яны ствараюць новую субкультуру, аказваючы уплыў і на дамінуючую ў краіне свайго месцазнаходжання. Важнейшую ролю ў гэтым адыгрывае, безумоўна, літаратура. Даследаванне Аляксандра Баршчэўскага дакладна і паслядоўна разглядае найбуйнейшыя эміграцыйныя асяродкі беларусаў, а таксама іх выдавецкую дзейнасць. Падсумоўваючы, аўтар адзначае, што прыведзеныя ў манаграфіі факты сьведчаць аб тым, што беларускія эмігранты праявілі максімум добрае волі, ахвярнасьці й патрыятызму дзеля ратаваньня на чужым грунце пачуцьця нацыянальнае тоеснасьці, годнасьці й гордасьці суайчыньнікаў, якія ў выніку гістарычных прысудаў апынуліся па-за межамі сваёй Радзімы, а таксама тых беларусаў, якія засталіся на роднай зямлі й былі паддадзены жорсткай русыфікацыі. (Н.Г.) Болей...

* * *
* * *
Тамсама
вершы
Кустава Валерыя

Стыхія паэзіі Валерыі Куставай забірае ў сябе імгненна, бліскавічна, віхурна. Наталяюць прагу маланкі, ажыўляе залева, a ўнутры разгараецца дзівосная бязмежная асалода жыцця, знітаваная з жаданым болем, немагчымая без яго. Знікае час — i найвышэйшую каштоўнасць набывае кожнае імгненне, якое імкнецца зрабіцца вартым вечнага вяртання. Ратаванне — у містычнай повязі, у паэзіі, што стварае i перастварае сусветы. Судачыненні — каханне i адчай, творца i Айчына, паэт i паэзія — ёсць тым самым вірам рэчаіснасці, дзе спрадвечныя словы набываюць новы сэнс, дзе наноў вынаходзяцца пачуцці. Болей...

* * *
Вясновы Jazz
Ліс Дар'я

Мая першая сустрэча з Дар’яй Ліс адбылася ў 2009 на літаратурным семінары “Бязмежжа” на Падляшшы. Голас чула раней, у радыёперадачах, чысты, па-дзіцячаму цёплы, смяшлівы. Траплялі ў поле зроку і яе вершы, таксама чыстыя, светлыя, вельмі аптымістычныя і нейкія такія натхнёныя, не ўмею нават акрэсліць чым і як. Чытаючы яе версэты, слухаючы фельетоны заўсёды усплываў мне перад вачыма вобраз Ніны Мацяш. Не разумела, чаму такія асацыяцыі, мо таму, што такая самая уражлівасць прасочвалася ва ўсім, што стварае Дар’я, мо такая ж цеплыня і дабрыня выпраменьваліся ад яе твораў? Гэтую ўражлівасць і маю падсвядомую асацыятыўнасць зразумела, сустрэўшыся з Дар’яй. Такая ж поза, такі ж сродак транспарту, такі ж лёс і такая ж нязломная упэўненасць у вачах. Хвароба прыкавала да інвалідзкага вазка, але не забрала ахвоты жыць, ствараць, насаджаць дабро.Вясновы Jazz - пад адной вокладкай сабраны вершы і апавяданні Дар’і. Чытаючы іх раскрываеш душу дзяўчыны, яе мары, яе жыццёвыя планы, яе непакой за лёсы краіны. І так, як у Ніны – няма асуджэння, толькі спроба зразумець. (Н.Г.) Болей...

* * *
Культавае дойлідства Заходняй Беларусі 1915—1940 гг.
Харэўскі Сяргей

Кніга прысвечана аднаму з найменш вывучаных этапаў развіцця айчыннай архітэктуры — дойлідству Заходняй Беларусі, развіццё якога адбывалася асобна, з 1915 г., калі палова нашай краіны была акупаваная войскамі кайзераўскай Германіі, да 1939 г., калі гэты край быў далучаны да СССР. Важнаю часткай заходнебеларускай архітэктуры было будаўніцтва храмаў розных веравызнанняў, што было абумоўлена і інтэнсіўным рэлігійным жыццём на тых тэрыторыях. Рэпрэсіі і атэістычная прапаганда спынілі канчаткова развіццё сакральнай архітэктуры ў 1940 г. А пачатак Другой сусветнай вайны адкрыў іншую, трагічную старонку ў гісторыі Беларусі і яе народа. Кніга ўводзіць у нацыянальны культурны ўжытак малавядомыя дакументы і факты з гісторыі Заходняй Беларусі. Напісаная жывой, вобразнай мовай, яна можа быць рэкамендавана як дапаможная літаратура для студэнтаў універсітэтаў, а таксама для ўсіх цікаўных да гісторыі беларускай і сусветнай культуры. Болей...

* * *
Рада БНР (1947–1970)
Падзеі. Дакументы. Асобы
Гардзіенка Наталля, Юрэвіч Лявон

Кніга «Рада БНР (1947–1970): Падзеі. Дакументы. Асобы» (22-я ў серыі «Бібліятэка Бацькаўшчыны») прысвечана 110-м угодкам з дня нараджэння першага Прэзідэнта паваеннай Рады БНР Міколы Абрамчыка (1903–1970). Змест выдання складаюць матэрыялы, звязаныя з дзейнасцю арганізацыі: пратаколы, дакументы, ліставанне, бібліяграфія, хроніка, біяграфічныя нарысы асобных дзеячаў. У гістарычным нарысе зроблена спроба асэнсавання асноўных напрамкаў гісторыі Рады БНР першых паваенных дзесяцігоддзяў. Кніга ўяўляе сабой першую спробу рэпрэзентацыі матэрыялаў эміграцыйнай дзейнасці Рады БНР Болей...

* * *
Іртутнае срэбра жыцьця
Пралог: нататкі праваабаронцы
Бяляцкі Алесь

Беларускі праваабаронца, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека (FIDH) Алесь Бяляцкі, асуджаны па палітычных матывах на чатыры з паловай гады калоніі ўзмоцненага рэжыму, у сваіх лістах на волю згадвае апошнія падзеі, якія папярэднічалі арышту, найбольш важныя і цікавыя моманты з замежных паездак. Першыя лісты для гэтай кнігі напісаныя ў верасні 2012 года, апошнія — у чэрвені 2013, але зьмешчаны яны па храналогіі падзеяў, а не па датах напісаньня, з захаваньнем на пісьме традыцыйнай для беларусаў мяккасьці маўленьня. Асобна пададзеныя лісты “Сустрэчы салідарнасьці”, падрыхтаваныя да публікацыі іх адрасаткай Ірынай Пракопчык. Большасьць фотаздымкаў, зьмешчаных у кнізе, была адабрана для фотавыставы ў сувязі з 15-годзьдзем ПЦ “Вясна”. Аднак у выніку праведзенага 19 сьнежня 2010 года на офісе ператрусу і канфіскацыі камп’ютарнай тэхнікі вялікая частка праваабарончага архіву аказалася страчана. Болей...

* * *
* * *

Previous · Next