?

Log in

No account? Create an account

Электронные · библиотеки


Acta Albaruthenica, tom 16 | Камунікат.org

Свежие записи · Архив · Друзья · Личная информация

* * *
Acta Albaruthenica
tom 16

„Acta Albaruthenica” jest czasopismem naukowym Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazuje się od 1998 r. Pierwszy tom został wydany w Warszawie, następne cztery (2001–2005) były wydawane w Mińsku. Od 2007 r. edytorem czasopisma jest Katedra Białorutenistyki UW, a periodyk jest redagowany przez pracowników Katedry i wydawany regularnie w Warszawie. Prace prezentowane na łamach czasopisma dotyczą zagadnień szeroko rozumianej białorutenistyki. Artykuły zamieszczane w kolejnych tomach są poświęcone problematyce literaturoznawczej, lingwistycznej, historycznej i kulturoznawczej. Poszczególne tomy zawierają również recenzje, omówienia i sprawozdania.     Болей...

* * *